La investigació-acció: instrument de formació per al professorat d’educació física

Antonio Fraile-Aranda

Idioma de l’original

Citació

Fraile Aranda, A. (1995). La investigación-acción: instrumento de formación para el profesorado de educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 42, 46-54.

 

424Visites

Resum

La nova preocupació que hi ha entre el col·lectiu de professors d’educació física per mirar d’incloure en el seu projecte docent els principis pedagògics ue estableix la reforma educativa i considerant que l’alumne ha de construir significats i atribuir sentit al que aprèn a partir de la seva pròpia experiència personal, sorgeix entre aquests professors la preocupació per aconseguir una major autonomia i desenvolupament professional més conscient i autodirigit; compartint la formació de manera col·laborativa amb altres companys per tal de confegir tot un conjunt comú de coneixements. Així mateix, considerem que aquestes noves tasques relacionades amb el disseny, posada en pràctica i la revisió de materials curriculars que hem d’escometre, ens exigeix una formació complementària a l’adquirida en la formació inicial, per a la qual cosa hem de partir d’un treball de recerca a l’aula, centrat en la pràctica i en l’escola com a part bàsica del procés reflexiu, incidint també en un canvi didàctic i professional. Davant d’aquesta necessitat, un grup de professors d’educació física que pertanyen al CEP de Valladolid desenvolupen un model de formació que té com a finalitat millorar la seva capacitat docent, a partir d’un programa de perfeccionament col·laboratiu basat en la investigació en l’aula, per mitjà de la investigació-acció.

Paraules clau: desenvolupament professional, formació col·laborativa, formació del professorat, investigació-acció en educació física.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1995