La influència de la localització del partit, el nivell de l’adversari i el marcador en la possessió de la pilota en el futbol d’alt nivell

Carlos Lago Peñas

Luis Casáis Martínez

Eduardo Domínguez Lago

Rafael Martín-Acero 

Francisco Seirul·lo Vargas

*Correspondència: Carlos Lago Peñas clagop@uvigo.es

Idioma de l’original

Citació

Lago Peñas, C., Casáis Martínez, L., Domínguez Lago, E., Martín Acero, R., & Seirul-lo Vargas, F. (2010). The Influence of Match Location, the Quality of Opposition and Match Status on Possession in Professional Football. Apunts. Educación Física y Deportes, 102, 78-86.

393Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va consistir a examinar l’efecte de la localització del partit, el nivell de l’adversari i el marcador sobre les estratègies de possessió de la pilota en un equip de futbol professional. Per a això es van analitzar vint-i-set partits de la temporada 2005-2006 de la lliga espanyola de futbol utilitzant un sistema informatitzat d’anàlisi del joc. Els partits es van dividir en episodis de joc d’acord amb l’evolució del marcador. Els resultats de l’anàlisi de regressió lineal mostren que la possessió de la pilota en global i el percentatge de minuts durant el qual l’equip observat va tenir la possessió de la pilota en cada zona del camp de joc (zona defensiva 1/3, zona mitjana 1/3 i zona ofensiva 1/3) van estar condicionats per les variables de situació analitzades, ja sigui de manera independent o de manera interactiva. La combinació d’aquestes variables i les seves interaccions es pot utilitzar per construir models que estimin la possessió de la pilota en el futbol. Les troballes posen en evidència la necessitat que tenen les i els entrenadors i les i els investigadors de tenir en compte els potencials efectes independents i interactius de la localització del partit, el nivell de l’equip adversari i el marcador durant l’avaluació del rendiment dels equips i les i els jugadors.

Paraules clau: anàlisi del joc, fútbol, possessió de la pilota, rendiment, rendimiento.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 30 de gener de 2009

Acceptat: 9 de febrer de 2009

Publicat: 1 d'octubre de 2010