La immersió en apnea. Anàlisi i seqüenciament de les activitats físiques a la naturalesa per a secundària.

Marc Marí

Josep Maria Mora Verdeny

Idioma de l’original

Citació

Marí, M., & Mora Verdeny, J. M. (1998). La inmersión en apnea. Análisis i secuenciación de las actividades físicas en la naturaleza para secundaria. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 88-97.

411Visites

Resum

Les activitats físiques a la naturalesa han esta el cavall de batalla d’una gran part del professora d’educació física durant molt de temps, ja que entenien que la riquesa de continguts que ens pot oferir la seva pràctica és molt superior als plantejaments expressats en una sala poliesportiva, si bé, semblar ser que en els grans nuclis de població es fa difícil treballar de forma continuada en aquesta línia. El present article intenta fer una reflexió sobre com podem integrar aquestes activitats d’una manera real i pràctica dins el marc escolar, aquesta vegada mitjançant la proposta de la immersió en Apnea.

Paraules clau: activitat fisica a la naturalesa (AFN), educació física, educació secundària, educación física, immersió en apnea, obligatòria.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener 1998