La gestió de les instal·lacions aquàtiques cobertes

Juan Antonio Moreno-Murcia

Melchor Gutiérrez Sanmartín

Idioma de l’original

Citació

Moreno Murcia, J. A., & Gutiérrez Sanmartín, M. (1999). Aquatic indoor facilities management. Apunts. Educación Física y Deportes, 57, 68-76.

406Visites

Resum

El següent article té com a objectiu caracteritzar el funcionament de les instal•lacions aquàtiques cobertes. A través d’una mostra de 14 gestors s’analitza la importància que tenen diferents decisions per a la posada en pràctica dels programes aquàtics. La recollida de dades es va produir mitjançant el qüestionari Q.A.G.I.A. (Qüestionari per a l’Anàlisi del Gestor d’Instal·lacions Aquàtiques) (Moreno, 1997). Una de les parts d’aquest instrument li demana al gestor que valori aspectes relacionats amb la gestió de la instal·lació i els programes aquàtics, entre els que ressalten elements de màrqueting i promoció, relació dels programes amb els òrgans de gestió, ofertar programes i explotació de la instal·lació aquàtica coberta i qüestions pròpies de la gestió de la instal·lació. Entre les conclusions a destacar, vam trobar que els programes de natació escolar són els que millor funcionen, seguits de la natació per a adults, natació competitiva i manteniment, adduint els seus motius a l’especialització del professorat. També ressalta que el director tècnic i la demanda pública són els òrgans que més influeixen sobre l’engegament dels programes i que confirmen les aportacions de Ramos i cols. (1996).

Paraules clau: actividats aquàtiques, gestió esportiva, gestor, instal·lacions aquàtiques cobertes, programes aquàtics.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1999