La formació del gerent públic de l’esport

Alfonso López López

Idioma de l’original

Citació

López López, A. (2001). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). The formation of the sports public manager. Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 64-69.

407Visites

Resum

Aquest article analitza les necessitats formatives dels gerents públics de l’esport, i també enumera les diferents àrees formatives que incideixen directament en la funció de gestió i aporta una aproximació al currículum professional idoni en l’àmbit de la gestió esportiva. Alhora, identifica les mancances que pateixen actualment els gestors públics sobre les matèries curriculars directament implicades en la seva professió. Aquestes conclusions i aproximacions estan fonamentades en l’estudi empíric sobre l’opinió de 33 gestors d’esports de diferents municipis de la Comunitat Valenciana, després d’aplicar l’ARENA1 (Qüestionari per a l’anàlisi de la professió del gestor i situació de la gestió esportiva municipal).

Paraules clau: administració pública, currículum, Formació, gestió.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2001