La formació bàsica de tècnics d’esport adaptat a Catalunya

Francesc Ricart Pidelaserra

Claudio Briso-Montiano Gil

Idioma de l’original

Citació

Ricart Pidelaserra, F., & Briso-Montiano Gil, C. (1994). La formación básica de técnicos de deporte adaptado en Cataluña. Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 120-124.

347Visites

Resum

En aquest article s’exposa la situació actual de la formació de tècnics d’esport adaptat a Catalunya, les necessitats existents, l’anàlisi d’aquesta realitat que s’ha fet des de l’Escola Catalana de l’Esport i els programes de formació que aquesta institució ha posat en marxa recentment en col.laboració amb la Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids i amb la majoria dels organismes responsables de l’esport per a persones amb discapacitats.

Paraules clau: discapacitat, esport adaptat, Formació, tècnic d'esport base.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994