La força de la Rosa Serra

Xavier Balius

Idioma de l’original

Citació

Balius i Matas, X. (2006). The strength of Rosa Serra. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 88-91.

381Visites

Resum

Hi ha teories que descriuen la relació d’un moviment esportiu correctament realitzat amb una expressió matemàtica, utilitzant el nombre Fi, cànon de bellesa, com a resultat d’una fórmula que respon a un seguit de paràmetres que descriuen el moviment estèticament bell o bonic, segons el criteri de qui el contempla.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006