La dansa, factor de promoció etico moral en adolescents marginats

Napoleón Murcia Peña

Luis Guillermo Jaramillo E.

Idioma de l’original

Citació

Murcia Peña, N., & Jaramillo, L. G. (1998). Dancing, an ethical and moral promotion factor in margined adolescents. Apunts. Educación Física y Deportes, 54, 12-21.

372Visites

Resum

El text presenta els resultats de la investigació “La dansa i la promoció eticomoral en adolescents marginats” desenvolupada per Murcia, Jaramillo i Castro (1997) en un sector de la Ciutat de Manizales, que van acudir a un disseny etno-gràfic per tractar qualitativament els elements propis de l’ètica i la moral que promovia la dansa, en ser considerada com a factor influent en la quotidianitat dels adolescents marginats. En les troballes es destaquen dos grans components que asseguren aquesta disciplina com a esfera important de tractament en els processos de comprensió de la cultura d’aquests joves. Aquests són: en primer lloc, l’imaginari del jove adolescent, el qual es mou entre allò que el jove vol arribar a ser, utilitzant com a pretext la dansa, allò que la societat l’imposa, o l’haver de ser i el que, des de la seva perspectiva, pot arribar a ser. Aquests elements que determinen la moral i l’ètica dels joves adolescents són profundament influïts per la pràctica de la dansa. en segon lloc el sentit que aquests joves troben en la dansa en aquest complex món del seu imaginari, que porta al fet que l’assumeixin com a mitjà d’expressió, de comunicació, de promoció comunitària, d’utilització del temps lliure, com a exercici espiritual, com a mitjà de socialització i com a agent educatiu.

Paraules clau: adolescencia, dansa, educació, marginació, moral.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1998