La credibilitat de la investigació qualitativa en l’ensenyament de l’educació física

Fernando del Villar Álvarez

Idioma de l’original

Citació

del Villar Álvarez, F. (1994). La credibilidad de la investigación cualitativa en la enseñanza de la educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 37, 26-33.

426Visites

Resum

L’article que presentem tracta de demostrar la credibilitat de la investigació qualitativa en l’àmbit de l’ensenyament de l’educació física. Iniciem el treball amb una exposició de les característiques dels diferents paradigmes d’investigació en educació, analitzant com l’evolució de la investigació en l’àrea de l’ensenyament de l’educació física tendeix a la utilització dels mètodes qualitatius. En la segona part fem una anàlisi comparativa dels criteris de credibilitat, a partir del treball de Guba (1981), de les perspectives quantitativa i qualitativa, i l’apliquem a una investigació concreta sobre el pensament del professor d’Educación Física que es va dur a terme en la facultat de Ciències de l’Activitat Física de Granada.

Paraules clau: credibilitat, ensenyament de l'educació física, investigació educativa, paradigma experimentalista, paradigma interpretatiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1994