La contribució del turisme i l’esport al desenvolupament sostenible

Gabriel Macaya

Idioma de l’original

Citació

Macaya, G. (2004). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). The contribution of tourism and sport to sustainable growth. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 51-55.

357Visites

Resum

En aquest treball es discuteix la definició de desenvolupament sostenible i les seves limitacions, i tot seguit s’hi aporten dades bàsiques comparatives del desenvolupament de Costa Rica des de la perspectiva del desenvolupament humà. S’analitza la importància del desenvolupament turístic en aquest país, la seva inserció dintre d’una estratègia de desenvolupament sostenible i el paper que l’esport d’aventura hi podria jugar.

Paraules clau: Costa Rica, deporte, Desenvolupament sostenible, esport, turisme.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2004