La condició física com a indicador de salut en el tractament de drogodependents

Manuel Pimentel González

Idioma de l’original

395Visites

Resum

L’interès suscitat per l’estudi de l’activitat i la condició físiques en l’àrea de les drogodependències és relativament recent. De fet, existeixen poques investigacions que centrin el seu objecte d’estudi en la condició física dels toxicòmans en tractament. L’objectiu del nostre article serà definir la condició física de les persones addictes a les drogues.
La resistència ha estat la capacitat física més estudiada. En canvi, la força, la velocitat, la flexibilitat i la composició corporal han estat menys investigades. De l’anàlisi de les capacitats físiques es dedueix que la condició física dels drogodependents en tractament és inferior a la de la població no consumidora de drogues. En resum, es constata l’estat de precarietat en què es troba la investigació sobre condició física, tot subratllant la necessitat de fomentar el treball multidisciplinari on tingui cabuda la potencialitat terapèutica i rehabilitadora que proporciona el desenvolupament d’un programa d’activitat física adaptat a les característiques particulars dels toxicòmans en tractament.

Paraules clau: condició física, rehabilitació, salut, toxicòmans.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005