La coeducació en l’educació física escolar. Anàlisi de les teories i metodologies associades del professorat i el seu reflex en l’alumnat. Estudi a la província de Jaén

Pedro Ángel Valdivia Moral

*Correspondència: Pedro Ángel Valdivia Moral

Idioma de l’original

310Visites

Resum

Aquest estudi intenta aportar llum sobre la situació de la coeducació als centres d’ensenyament secundari i més concretament a les classes d’EF, des d’una posició crítica i reflexiva amb la qualitat professional del docent. En aquest sentit, tractem d’establir una relació efectiva i aplicable entre el coneixement científic i la realitat dels centres de secundària. En conseqüència, aquesta tesi doctoral s’estructura en una primera part que compta amb una contextualització sobre l’educació i l’educació en valors com a base de la coeducació per a posteriorment abordar les diferents perspectives de coeducació i els factors que hi influeixen, complementant-se amb una anàlisi històrica.

Paraules clau: alumnat, coeducació, educació física, professorat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2013

Data de lectura: 29 de juny de 2011