La biomecànica, una eina per a l’avaluació de la tècnica esportiva

Alberto García-Fojeda

Francesc Biosca

Joan Carles Vàlios

Idioma de l’original

Citació

García-Fojeda, A., Biosca, F., & Vàlios, J. C. (1997). Biomechanics: a tool for sport's technique evalutation. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 15-20.

340Visites

Resum

El treball neix de la importància que tenen els resultats esportius en diversos àmbits de la vida i de la dificultat, cada cop més gran, per millorar les marques. Una de les possibilitats per a la millora dels resultats és augmentar eficàcia mecànica dels gests que intervenen en les diferents especialitats esportives, en definitiva, depurar les tècniques. Per això, es planteja l’ús de la Biomecànica com a una eina útil, la qual. juntament amb els coneixements associats a la mateixa y les tècniques instrumentals que empra, permetrà avaluar i proposar alternatives a certes accions motores. La identificació i el coneixement de les variables mecàniques que intervenen en el resultat de la tècnica esportiva són el primer pas en el que tenen que intervenir biomecànics i tècnics per a, posteriorment, emprar les tècniques instrumentals que permetin mitjançar aquestes variables. Les tècniques de mesura presentades són dividides en: indirectes —la fotogrametria— i directes —electromiografia, plataformes de força i cèl·lules fotosensibles— de les quals s’ofereix una breu descripció.

Paraules clau: biomecánica, electromiografía, fotogrametría, plataformes de força i cèl·lules fotosensibles.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997