La biomecànica com a eina d’anàlisi de la tècnica en barra fixa

Alberto García-Fojeda

Michel Marina

Pere Galán

Bertomeu Munar

Idioma de l’original

Citació

García-Fojeda, A., Marina, M., Galán, P., & Munar, B. (1999). Biomechanics as an analysis tool of the technique in fixed bar. Apunts. Educación Física y Deportes, 55, 47-54.

435Visites

Resum

El treball que aquí presentem sorgeix com una forma més de satisfer la necessitat d’un col·lectiu entorn a un tema molt concret, la millora de la tècnica. Tradicionalment aquesta millora s’ha fet en base a l’observació directa de l’entrenador a les sensacions del gimnasta. Actualment, malgrat no menysprear les formes anteriorment esmentades, disposem d’uns mètodes molt més precisos que ens permeten oferir a l’entrenador uns resultats més objectius del gest gimnàstic. Un dels mètodes més potents per estudiar el gest gimnàstic és l’anàlisi biomecànica. Aquest treball realitza l’anàlisi biomecànica de dos elements gimnàstics, el molí gegant cap endavant i cap enrere compara l’execució d’un gimnasta d’elit, i la d’un gimnasta de nivell d’iniciació. L’objectiu principal d’aquest estudi és el de satisfer les necessitats tècniques dels entrenadors fent servir un model senzill, uns mitjans tecnològics assequibles i fàcils d’adquirir al mercat domèstic i un tractament de les dades que no requereix forçosament de personal superespecialitzat i format en l’àmbit de la biomecànica.

Paraules clau: barra fixa, biomecánica, gimnàstica artística, molí gegant.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1999