Jugar en positiu: gènere i emocions a l’educació física

Verónica Alcaraz-Muñoz

José Ignacio Alonso

Juan Luis Yuste Lucas

*Correspondència: Verónica Alcaraz-Muñoz veronica.alcaraz2@um.es

Idioma de l’original

Citació

Alcaraz-Muñoz, V., Alonso Roque, J. I., & Yuste Lucas, J. L. (2017). Play in Positive: Gender and Emotions in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 51-63. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.04

778Visites

Resum

Per afavorir una correcta educació emocional des de l’àrea d’educació física és necessari ensenyar l’alumnat a conèixer, controlar i entendre les seves emocions en diferents situacions motrius. En aquest estudi es va analitzar la vivència d’emocions positives en jocs de cooperació-oposició. Van participar-hi 213 estudiants d’educació primària de la Regió de Múrcia, amb edats compreses entre els 10 i 12 anys. Es van recollir dades de caràcter qualitatiu a través de la tècnica d’incidents crítics, sobre les causes que van originar la vivència d’emocions positives. En els comentaris els nens al·ludien principalment al fet de ser guanyador en el joc per justificar la seva vivència emocional, mentre que les nenes a més d’aquest aspecte es recolzaven simultàniament en factors contextuals com el fet de divertir-se o riure’s durant la pràctica motriu. Les nenes van destacar la relació motriu entre companys, la necessitat de cooperar en grup i no sentir-se rebutjades principalment pel gènere masculí. Aquests resultats apunten arguments i recomanacions pràctiques per promoure una educació física emocional orientada cap al benestar subjectiu i a l’adquisició d’estils de vida saludables en nenes i nens d’educació primària. 

Paraules clau: competició, cooperació-oposició, educació primària, gènere, vivencia emocional.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 de juliol de 2016

Acceptat: 10 de decembre de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2017