Jugadors comodins durant diferents jocs de posició

David Casamichana

Antonio José Gómez Díaz

Francesc Cos Morera

Andrés Martin Garcia

*Correspondència: Andrés Martín García andresinef@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Casamichana Gómez, D., Gómez Díaz, A. J., Cos Morera, F., & Martín García, A. (2018). Wildcard Players during Positional Games. Apunts. Educación Física y Deportes, 133, 85-97. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/3).133.06

585Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser estudiar les demandes cinemàtiques imposades als jugadors comodins i regulars, a més de comparar la demanda imposada als comodins en diferents jocs de posició (JP; 4v4+3, 5v5+3, 7v7+3 i 8v8+3). La demanda cinemàtica va ser monitoritzada a través de dispositius GPS de 10 Hz. En l’estudi van participar 25 jugadors de futbol (20.5 ± 1.8 anys, 178.4 ± 6.6 cm, 69.7 ± 6.1 kg) pertanyents a l’equip filial d’un club de 1a divisió espanyola durant la temporada 2015-2016. Les variables analitzades van ser: distància recorreguda per minut (m · min–1), distància recorreguda a alta velocitat (>19.8 km · h–1, m · min–1), distància recorreguda en esprint (>25.2 km · h–1, m · min–1), el nombre d’acceleracions d’alta intensitat (>3 m · s2, n · min–1), el nombre de desacceleracions d’alta intensitat (<–3 m · s2, n · min–1), la potència metabòlica mitjana (PM, W · kg–1) i la distància recorreguda a alta potència metabòlica (DAPM, >25.5 W · kg–1; m · min–1). Els jugadors comodins durant els JP estudiats van experimentar unes demandes amb diferències des de possibles fins a gairebé certes respecte als jugadors regulars en tots els JP estudiats (d: –0.18 ± 0.27 a –2.49 ± 0.37). Els resultats d’aquest estudi indiquen que la selecció de jugadors per al rol de comodí ha de realitzar-se de forma rigorosa, ja que es redueixen les demandes respecte al jugador regular, i es modifiquen en funció del JP realitzat.

Paraules clau: control de càrrega, fútbol, GPS, jocs reduïts, monitoratge.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 d'octubre de 2017

Acceptat: 25 de gener de 2018

Publicat: 1 de juliol de 2018