Jocs i esports alternatius amb deficients psíquics

Juan Miguel Arráez Martínez

Idioma de l’original

Citació

Arráez Martínez, J. M. (1995). Juegos y deportes alternativos con deficientes psíquicos. Apunts. Educación Física y Deportes, 40, 69-80.

 

478Visites

Resum

Les classes d’educació física, com les de qualsevol tasca del currículum escolar, poden tendir a rutinitzar-se a conseqüencia de moltes situacions i/o factors que es poden plantejar en cada context escolar. Després de fer unes reflexions, que miren de fonamentar i justificar la introducció dels jocs i esports alternatius en l’ensenyament de l’educació física en general, i en les classes amb nois amb dèficit mental en particular, pretenem en aquest article donar a conèixer les possibilitats que s’ofereixen al professor d’educació física i esportiva, que treballa amb aquesta mena d’alumnes, quan utilitza o posa en pràctica activitats, jocs o esports no convencionals.

Paraules clau: deficiencia psíquica, educació física especial, jocs i esports alternatius.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1995