Jet-lag: un estudi sobre la privació de son i els efectes sobre el rendiment humà

Josep Cabedo i Sanroma

Lidia Sala Molera

Idioma de l’original

Citació

Cabedo i Sanroma, J., & Sala Molera, L. (1991). Jet-lag: un estudio sobre la privación de sueño y los efectos sobre el rendimiento humano. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 67-72.

422Visites

Resum

En aquest article es presenta una observació experimental sobre els efectes de la privació del son sobre el Temps d Reacció, el Temps de Moviment, l’Atenció, el Raonament i l’Estat d’ànim dels subjectes. No es van observar diferències significatives en els rendiments, amb alguna excepció suggeridora, per les diferències horàries quant al moment de fer la prova.

Paraules clau: atenció, estats d'ànim, jet-lag, raonament, temps de moviment, temps de reacció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991