Introducció – Apunts 02

Idioma de l’original

356Visites

Resum

L’Olimpisme és en el nostre temps un fenomen que atrau sobre si l’atenció de milions d’espectadors, que mou al seu voltant interesos econòmics de gran volumen, que genera estratègies polítiques, que aixeca apassionades defenses i durs atacs, i que és esport i, sobretot, esport d’elit. Tal vegada pel seu caràcter de fenomen social, cada cop més la tendència és analitzar-lo des dels punts de vista polític, sociològic, econòmic o ideològic. Sembla, doncs, necessari que per acostar-nos a ell, si volem abraçar tota la seva transcendència, l’anàlisi sobre l’esport d’elit no resti al marge, ja que, sens dubte, sense ell no hi hauria JJ.00. Les planificacions esportives, els estudis fets sobre l’esport en el seu més alt nivell, el professionalisme, etc., són caràcters que marcan als JJ.00., i que alhora determinen als participants en ells. La incidència política, la utilització de l’esport com a mitjà de propaganda, tant de països com de sistemes polítics, com la pressió exercida sobre els JJ.00. a través de boicots, etc. són elements que els impliquen i comprometen. Els debats al voltant de la definició de professionalisme, els límits d’aquest professionalisme que marca els criteris pels quals es margina o no de la participació en els JJ.00. els atletes són problemes que marcaran el futur d’aquests segons es prengui un tipus o altre de decisions. El Sentit místic-religiós que es manifesta en el cerimonial Olímpic rau en l’origen ritual que tenen les cerimònies d’obertura, coronació de guanyadors i clausura dels JJ.00.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre 1985