Intervenció optomètrica en l’hoquei sobre patins

Xavier Vivas

Arturo Hellín

*Correspondència: Xavier Vivas xvivas@arrakis.es

Idioma de l’original

Citació

Vivas, X., & Hellín, A. (2007). Optometrists intervention in hockey. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 54-59.

299Visites

La pràctica dels diferents esports requereix, per a ésser perfeccionada, la disposició i la millora de determinades habilitats visuals. Aquestes habilitats visuals adquirides i desenvolupades interactuaran en el comportament visual global de l’ésser humà i obtindran com a resultat individus més ben posicionats per a una pràctica esportiva més reeixida. Al contrari, alguns estats del nostre sistema visual, que presenten restriccions en les seves habilitats visuals, es veuran clarament afectats per a un desenvolupament òptim d’una pràctica esportiva determinada. Podrem millorar aquestes habilitats en benefici d’un major rendiment esportiu?

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2007