Instruments d’observació ad hoc per a l’anàlisi de les accions motrius en Dansa Contemporània, Expressió Corporal i Dansa Contact-Improvisation

Marta Castañer

Carlota Torrents Martín

M. Teresa Anguera

María Dinušová

*Correspondència: Marta Castañer Balcells mcastaner@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Castañer Balcells, M., Torrents Martín, C., Anguera Argilaga, M. T., & Dinušová, M. (2009). Observational ad hoc tools for analyzing motor skills in Contemporary Dance, Expressive Movement and Contact Improvisation. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 14-23.

476Visites

Resum

La Dansa i l’Expressió Corporal són disciplines que promouen la contínua generació d’accions motrius diverses i singularitzades i és per això que es reclama la creació de sistemes de categories específics per a la seva observació i anàlisi. En aquest article exposem tres estudis que ens han permès d’elaborar, mitjançant la metodologia observacional, tres sistemes de categories d’una manera progressiva i ad hoc a aquestes disciplines. Tots tres formen part d’una investigació institucional de l’AGAUR (INEFCP). Si l’objecte d’estudi és la capacitat de generar respostes motrius singularitzades, les dimensions, segons l’especificitat de cada sistema, es troben estructurades des de tres nivells d’anàlisi: el primer, en relació a les fases de tot procés creatiu (Guildford, 1970); el segon, en relació a les habilitats motrius a partir del sistema d’observació OSMOS (Castañer, Torrents, Dinušová, Anguera, 2008), i, el tercer, en relació a les dimensions dels contexts naturals (Anguera, 2005) i, en concret, de la Dansa (Laban, 1988). La codificació s’ha realitzat mitjançant el programari Match Vision Studio (Perea, Ezpeleta, Castellano, 2004).

Paraules clau: dansa contact-improvisation, dansa contemporània, expressió corporal, habilitats motrius, respostes motrius, sistemes de categories.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009