Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (III) Cant en cursa: funcions i assignacions

Antonio D. Galera

*Correspondència: Antonio D. Galera antonio.galera@uab.es

Idioma de l’original

Citació

Galera, A. D. (2014). Educational Introduction to Aerobic Endurance. (III) Singing while Running: Functions and Assignments. Apunts. Educación Física y Deportes, 115, 82-89. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/1).115.08

688Visites

Resum

L’autor presenta un conjunt de factors didàctics sistemàtics per a la iniciació educativa a la resistència aeròbica centrant-se en mètodes aplicables a la realitat escolar des d’una perspectiva sostenible. La doctrina en què se sustenta va ser desenvolupada per l’autor com a resultat de la seva experiència amb un grup de nens i nenes que van participar en un programa escolar d’educació física cooperativa, un dels continguts mestres del qual era el desenvolupament de la resistència aeròbica. Els criteris d’aplicació didàctica estan considerats des de l’àmbit escolar, de primària o de secundària, si bé poden adaptar-se a altres àmbits, com l’entrenament a qualsevol edat, activitats de temps lliure, etc. L’autor conclou la seva exposició doctrinal i presenta repertoris de cants escolars aplicables a la seva proposta d’interrelació disciplinària entre educació física i educació musical per a la iniciació educativa a la resistència aeròbica des d’una perspectiva sostenible.

Paraules clau: cant en cursa, cursa econòmica, motivació com a satisfacció, perseverança en l’esforç, repertoris de cants escolars, resistencia aeróbica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 de febrer de 2013

Acceptat: 16 de maig de 2013

Publicat: 1 de gener de 2014