Informació sobre esport femení: el gran oblit

Eugenia Ibáñez

Idioma de l’original

Citació

Ibáñez, E. (2001). Información sobre deporte femenino: el gran olvido. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 111-113.

519Visites

Resum

Les referències a l’esport femení als diaris d’informació esportiva han arribat a mínims difícilment superables. Premsa, ràdio i televisió han arribat a la conclusió, per la via dels fets consumats, que l’home és l’únic mereixedor de convertir-se en notícia en els mitjans informatius. La premsa esportiva i les seccions d’esport dels diaris d’informació general ignoren sistemàticament la dona esportista, no informen sobre les seves activitats, ho fan malament i a deshora i impossibiliten un seguiment de les competicions o torneigs femenins. A determinats mitjans els agrada de mostrar un model de dona molt allunyat de la pràctica esportiva, lleugera de roba o simplement nua, prototip destinat, pel que sembla, a atreure una mena de lectors més interessats per les publicacions de contingut obertament masclista que no pas per la informació estrictament esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2001