Influència dels valors d’eficàcia sobre la condició de guanyador o perdedor en waterpolo femení

Francisco Manuel Argudo Iturriaga

Encarnación Ruiz Lara

Mario Lloret

*Correspondència: Francisco Manuel Argudo Iturriaga quico.argudo@uam.es

Idioma de l’original

Citació

Argudo Iturriaga, F. M., Ruiz Lara, E., & Lloret Riera, M. (2009). Influence of the efficacy values on the condition of winner or loser in female water polo. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 103-109.

352Visites

Resum

Aquest estudi ha perseguit trobar els valors d’eficàcia en els marcs situacionals presents en el waterpolo i analitzar la relació entre aquests i la condició de guanyador o de perdedor. Es van registrar tots els partits femenins del X Campionat del Món, per fer-ne una anàlisi consensuada entre dos especialistes entrenats. S’han avaluat mitjançant coeficients les microsituacions de joc en igualtat numèrica, contraatac, replegament defensiu, desigualtat numèrica temporal simple i penal; se n’han obtingut valors d’eficàcia. Per al tractament estadístic es va realitzar una ANOVA d’un sol factor seguida per la prova de Tukey; s’han revelat diferències significatives en igualtat numèrica amb possessió i sense: en possibilitat (,005), concreció, definició i precisió (,000), resolució (,001) i exactitud (,017). En el contraatac i el replegament defensiu: en possibilitat, concreció, definició, resolució i precisió (,000) i exactitud (,001). En desigualtat numèrica temporal simple amb possessió i sense: en possibilitat (,020), concreció, definició, precisió i exactitud (,000) i resolució amb possessió (,002) i sense possessió (,003); prenent com a referència un valor de p<,05. Hi ha diferències significatives entre la condició de guanyador o perdedor en dotze coeficients d’eficàcia en igualtat numèrica, dotze en transició, dotze en desigualtat numèrica temporal simple i cap en el penal.

Paraules clau: eficàcia, guanyador, perdedor, waterpolo femení.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009