Influència de les instruccions tècniques en l’efectivitat del llançament en bàsquet

Carlos Claramunt Aguayo

Natàlia Balagué

*Correspondència: Carlos Claramunt Aguayo carlostortosa21@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Claramunt Aguayo, C., & Balagué Serre, N. (2010). Influence of technical instructions in the effectiveness of the shot in basketball. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 65-71.

475Visites

Resum

L’administració de feedback dirigit al moviment per aconseguir una execució correcta i millorar l’efectivitat dels gests tècnics és una pràctica comuna entre els entrenadors de bàsquet. Tanmateix, durant l’última dècada se n’ha qüestionat l’efectivitat en determinades situacions i s’ha relativitzat l’interès de la seva aplicació. El nostre objectiu és comparar l’efectivitat del llançament de mitja distància en jugadors de bàsquet en dues situacions diferents: sense instruccions ni feedback tècnic (A) i amb instruccions tècniques i feedback extern sobre l’execució del moviment (B). Han participat en l’estudi 8 jugadors de categoria cadet de màxim nivell estatal. Els resultats mostren que l’efectivitat (per dies, sèries i llançaments llançats) és més gran en la situació A que en la B (p < 0,05, p < 0,05 i p < 0,01, respectivament). Es conclou que es va aconseguir major percentatge d’encerts en la intervenció amb feedback extern basat només en el resultat de l’acció que no pas en la guiada a més a més per instruccions i feedback tècnic. Els resultats obtinguts qüestionen l’efectivitat de l’administració de feedback tècnic relacionat amb un model ideal de llançament.

 

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2010