Influència de l’edat i el gènere en els fenotips i coeficients de lateralitat en nens de 6 a 15 anys

Mª Carmen Mayolas Pi

Joaquín Reverter Masià

*Correspondència: M.ª Carmen Mayolas Pi mayonave@unizar.es

Idioma de l’original

Citació

Mayolas Pi, M. C., & Reverter Masià, J. (2015). The Influence of Age and Gender on the Phenotypes and Coefficients of Laterality in 6- to 15-year-old Children. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 11-18. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.02

680Visites

Resum

Aquest estudi valora la lateralitat manual, podal i ocular de 798 nens de 6 a 15 anys. S’obtenen els fenotips de lateralitat de cada nen (homogeni, creuat o no definit) i es comparen els resultats segons el gènere i l’edat (de 6-7 anys, de 8-10 i de 11-15 anys). Finalment, es correlacionen les proves utilitzades i els coeficients de lateralitat. Segons el nostre estudi, el gènere no influeix en la lateralitat del membre superior, però sí en el membre inferior i en l’ocular. La lateralitat manual es referma entre els 8-10 anys, la podal no es referma a aquestes edats i l’ocular tendeix a la dextralitat en les noies fins als 15 anys, però es referma en els nois als 8-10 anys. Segons els fenotips de lateralitat s’observa la influència de l’edat, amb un augment significatiu de lateralitat homogènia a costa d’una disminució de lateralitat creuada en les edats avaluades, però no del gènere. Les correlacions entre els tres coeficients de lateralitat són baixes.

Paraules clau: desenvolupament infantil, diferències de gènere, dominancia lateral, test diagnòstic.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 d'octubre de 2014

Acceptat: 1 de febrer de 2015

Publicat: 1 d'abril de 2015