Influència de la durada del set sobre les variables temporals de joc en el pàdel

Diego Muñoz

Alejandro García Fernández

Francisco Javier Grijota Pérez

Jesús Díaz García

Ignacio Bartolome Sánchez

Jesús Muñoz Jiménez

*Correspondència: Diego Muñoz Marín diegomun@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Muñoz Marín, D., García Fernández, A., Grijota Pérez, F. J., Díaz García, J., Sánchez, I. B., & Muñoz Jiménez, J. (2016). Influence of Set Duration on Time Variables in Paddle Tennis Matches. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 69-75. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.08

364Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar les variables temporals de temps de joc (TJ), temps de descans (TD) en pàdel de primera categoria regional i la seva relació entre elles, així com amb la variable contextual durada del set. Per a això es van analitzar 701 punts corresponents a semifinals i finals de diferents proves del circuit extremeny federat de primera categoria masculina disputats el 2014. L’anàlisi de les variables temporals corrobora que el pàdel és un esport on el TD predomina enfront del TJ, obtenint un temps real de joc del 45,92 % sobre el temps total; un TJ mitjà per punt de 12,70 segons i TD mitjà per punt de 14,95 segons. Es van trobar relacions significatives (p < 0,05) entre les variables temps de descans i número de joc del set. Finalment, es pot concloure que el TD està més influenciat per la durada del set que el TJ, i augmenta a mesura que avança el set.

Paraules clau: anàlisi del rendiment, pádel, variables contextuals.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 de març de 2015

Acceptat: 11 d'agost de 2015

Publicat: 1 de gener de 2016