Incidència dels enfocaments d’ensenyament tradicional i ludotècnic sobre les variables relacionades amb el procés d’ensenyament-aprenentatge en la iniciació a l’atletisme

Alfonso Valero-Valenzuela

Antonio Conde Sánchez

Manuel Delgado Fernández

José Luis Conde Caveda

*Correspondència: Alfonso Valero Valenzuela snoopie@teleline.es

Idioma de l’original

Citació

Valero Valenzuela, A., Conde Sánchez, A., Delgado Fernández, M., & Conde Caveda, J. L. (2006). Effects of traditional and ludotechnical approach on variables related to learning of athletic skills. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 32-38.

324Visites

Resum

En aquest estudi es comparen els efectes de l’enfocament Tradicional i Ludotècnic sobre les variables feedback, el temps d’organització, informació inicial, de compromís motor i utilitzat en la tasca en l’aprenentatge de les habilitats atlètiques. Hem comptat amb una mostra de 58 nens de 4t d’Educació Primària, dividits en dos grups experimentals, als quals se’ls aplica un tractament de 18 sessions d’iniciació a l’atletisme dintre de l’horari escolar, basat en l’aprenentatge de les disciplines atlètiques (marxa, salt d’alçada i llançament de pes). Dels resultats obtinguts en el procés d’ensenyament-aprenentatge, destaca que els subjectes de l’enfocament Ludotècnic dediquen més temps de compromís motor que no pas els de l’enfocament Tradicional, cosa que repercuteix en un increment del temps de pràctica de les activitats físiques i en una disminució del risc de problemes de disciplina; es perfila com un enfocament d’iniciació a l’atletisme molt més en sintonia amb els principis pedagògics i amb les finalitats que persegueix l’Educació Física en l’Educació Primària.

Paraules clau: atletisme, educació primària, enfocaments metodològics, iniciació esportiva, procés d’ensenyament-aprenentatge.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006