Incidència del nombre d’atacants en la defensa de primera línia en voleibol

Cristòfol Salas i Santandreu

Juan José Molina Martín

M. Teresa Anguera

*Correspondència: Cristòfol Salas Santandreu csalas@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Salas Santandreu, C., Molina Martín, J. J., & Anguera Argilaga, M. T. (2008). The effect of the number of attackers in the defense of the net in volleyball. Apunts. Educación Física y Deportes, 93, 36-45.

410Visites

Resum

Les relacions atac-defensa en voleibol s’han mostrat problemàtiques pràcticament des dels orígens de l’esport: els atacants realitzen un joc excessivament ràpid per a les possibilitats dels defenses. Es pretén de conèixer quina incidència té disposar d’un nombre més gran o més petit d’atacants en la realització de la defensa de primera línia. Per fer-ho, es va crear un instrument observacional a través del qual es pogués efectuar un registre sistemàtic de les accions d’atac i defensa de primera línia. Les dades recollides han estat tractades mitjançant el programa SDIS-GSEQ 4.1.2 per a Windows, a través del qual s’ha realitzat l’anàlisi seqüencial. L’objectiu consisteix a trobar patrons de joc estables en les situacions en què els atacants es troben en inferioritat ofensiva, igualtat numèrica i superioritat ofensiva. Els resultats permeten detectar estructures de joc estables en les accions defensives; aquests patrons de joc es veuen condicionats tant pel nivell dels equips com per la posició defensiva del col·locador.

Paraules clau: defensa primera línia, nombre d’atacants, voleibol.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2008