Incidència de la cursa Behobia-San Sebastián en el foment d’estil de vida saludable

Alazne Mujika Alberdi

Iñaki García Arrizabalaga

Juan José Gibaja Martíns

*Correspondència: Alazne Mujika Alberdi alazne.mujika@deusto.es

Idioma de l’original

Citació

Mujika Alberdi, A., García Arrizabalaga, I., & Gibaja Martíns, J. J. (2018). Impact of the Behobia-San Sebastián Race on Promoting Healthy Lifestyles. Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 34-48. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/1).131.03

528Visites

Resum

Aquesta recerca pretén conèixer en quina mesura els corredors d’una prova de fons adopten estils de vida saludables com a resultat de la seva participació en l’esdeveniment. La cursa triada va ser la de la Behobia-San Sebastián, que compta amb més de 30 000 participants i amb gran arrelament entre els corredors populars. La hipòtesi és que la participació en la cursa influeix favorablement entre els corredors en l’autopercepció de la salut i en la modificació dels estils de vida. Per contrastar-la es va administrar un qüestionari a 8.115 guipus­coans inscrits en la 50a edició de la cursa. Els resultats indiquen que entre aquests corredors l’autopercepció de la salut millora i que les i els participants augmenten la cura de l’alimentació i redueixen el consum de tabac i alcohol. Es pot concloure que la Behobia-San Sebastián és un motor de canvi sostenible en l’estil de vida dels seus participants, així com coadjuvant de més i millor salut.

Paraules clau: alimentació saludable, autopercepció de la salut, consum d’alcohol, consum de tabac, estil de vida, estil de vida saludable.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 de març de 0216

Acceptat: 26 d'octubre de 2016

Publicat: 1 de gener de 2018