Importància de la velocitat de sortida de la pilota i de la precisió com a paràmetres d’eficàcia en el llançament en salt a distància en l’handbol

Juan A. Párraga Montilla

Antonio Oña

Idioma de l’original

Citació

Párraga Montilla, J. A., & Oña Sicilia, A. (2001). Importance in the initial ball velocity and precision as parameters of effectiveness in the throw in long jusmp in handball. Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 44-51.

367Visites

Resum

En aquest estudi s’analitza la velocitat de sortida de la pilota i la precisió, en la seva localització en la porteria, com a paràmetres determinants de l’eficàcia del llançament en salt a distància en handbol. Es realitza un estudi fotogramètric bidimensional (2D) per calcular la velocitat de la pilota, en el moment de perdre contacte amb la mà executora, i es contrasten els resultats amb els obtinguts en estudis similars. Igualment, s’analitza la precisió de la pilota, tenint en compte que el blanc a localitzar és variable (grandària, forma, localització, etc.). Els espais eficaços, per localitzar la pilota en la porteria, dependran en cada moment: a) de la posició del porter i les possibilitats de moviment fins que la pilota es trobi fora de l’abast d’aquest, i b) de la posició de la pilota en el moment de sortida de la mà del llançador. Després de realitzar un estudi previ, en què s’analitzen antecedents d’investigació relatius a les zones de més dificultat d’intervenció per al porter, es procedeix a la definició d’espais de major o menor eficàcia, mitjançant l’assignació de puntuació (entre 0 i 10 punts), a diferents zones de la porteria, d’acord amb la dificultat d’accés per part del porter en les seves intervencions. L’anàlisi dels resultats mostra que les taxes de velocitat obtingudes són similars a les obtingudes en estudis amb les mateixes característiques metodològiques. A més a més, la precisió no es veu afectada per la velocitat de sortida de la pilota, el moment del llançament i la posició del porter.

Paraules clau: biomecánica, Handbol, llançament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2001