Imaginaris i joves escolaritzats. Un encarnament esportivitzat de l’Educació Física a la ciutat de Popayán

MG. Luis Guillermo Jaramillo Echeverri

MG. Deibar René Hurtado Herrera

Idioma de l’original

Citació

Jaramillo Echeverri, L. G., & Hurtado Herrera, D. R. (2006). Imaginarios y jóvenes escolarizados. Un encarnamiento deportivizado de la Educación Física en la ciudad de Popayán. Apunts. Educación Física y Deportes, 83, 71-76.

401Visites

Resum

La reflexió teòrica que compartim a través de l’escrit que presentem,  constitueix una entrada a la comprensió de les troballes de la investigació “Els imaginaris dels joves escolaritzats davant la classe d’Educació Física”. Vam intentar de comprendre les noves sensibilitats dels joves escolaritzats al voltant de la classe d’Educació Física, un imaginari que no només es recrea en la vida quotidiana de l’escola, sinó que impregna una ecologia de mediacions múltiples.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006