Identificació dels membres de les forces armades espanyoles en actiu que van participar en els Jocs Olímpics de 1920 a Anvers: estudi i anàlisi de les seves característiques esportives-militars

José Miguel García García

Idioma de l’original

348Visites

Resum

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és identificar els membres de les forces armades espanyoles en actiu que van participar en els Jocs Olímpics (JO) de 1920 a Anvers, amb la finalitat d’estudiar i analitzar les seves característiques esportives i militars. Per aconseguir aquest propòsit, aquest estudi es desenvolupa des del punt de vista del paradigma interpretatiu, seguint les metodologies historiogràfica i oral i utilitzant el mètode biogràfic històric. En aquesta recerca s’analitzen i interpreten diferents fonts documentals, orals, bibliogràfiques i mitjans de comunicació escrits. Després d’aquesta anàlisi, trobem deu persones que responen al nostre objectiu i que, a través de les seves biografies col·lectives, ens proporcionen un major coneixement científic sobre el context històric esportiu i militar que van viure. Els nostres protagonistes van habitar un país immers en un dels moments de major desprestigi nacional i internacional; es van trobar amb un creixent antimilitarisme en la societat; van participar en l’activació de la pràctica fisicoesportiva en les forces armades; van contribuir a impulsar l’associacionisme esportiu a Espanya i van ajudar a promoure els JO a Espanya. El raonament i la reflexió a partir de la informació obtinguda mostren que els noms dels militars en actiu que van participar en els JO de 1920 són els següents: José Bento López; Antonio Bonilla San Martín; Luis Calvet Sandoz; Jaime Camps Gordon; José de Figueroa i Alonso Martínez; Ignacio Estévez Estévez; Antonio Moreira Montero; Ángel Pradel Cid; Domingo Rodríguez Somoza i León Villarín Cano. La majoria eren oficials de l’exèrcit, de l’arma d’infanteria, i gairebé tots hi van accedir a través d’un procés de selecció nacio­nal; la majoria es van iniciar en la pràctica esportiva en la que hi van competir gràcies a les activitats que van realitzar en les forces armades; i pràcticament tots van tenir dificultats logístiques a les seus olímpiques. Són persones que van realitzar un gran esforç per participar en l’esdeveniment esportiu amb major rellevància social del moment, els jocs olímpics. Es van convertir en un gran actiu perquè podien aportar una imatge magnífica, un acostament a la societat i un exemple admirable a l’exterior de les nostres fronteres.

Paraules clau: biografía, esport, historia, jocs olímpics, militar.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2018

Data de lectura: 17 de decembre de 2015