ICE: la seva estructura i la sensibilitat en la població del “pla de tecnificació de Catalunya”

Guillermo Pérez

Antonio Solanas

Jordi Renom

Idioma de l’original

Citació

Pérez, G., Solanas, A., & Renom, J. (1991). ICE: su estructura y sensibilidad en la población del "pla de tecnificació esportiva a Catalunya". Apunts. Educación Física y Deportes, 24, 69-78.

345Visites

Resum

Es va fer un estudi per comprovar les qualitats psicomètriques del qüestionari ICE (Inventari de Conductes de l’Entrenador) en base a l’original de Rushall (1985), modificat per Pérez, Hernández i Segura (1988), amb una mostra de 1.600 qüestionaris procedents del Pla de Tecnificació Esportiva a Catalunya. Es va trobar que la prova mesura només un factor, amb un elevat coeficient de fiabilitat (0.92); que la distribució és conforme a la corba normal, i que és sensible a tres variables: edat, tipus d’esport (individual-collectiu) i lloc d’entrenament. Tot això sembla indicar que ens trobem davant d’una eina d’avaluació de la percepció pcl grup o esportista del seu entrenador amb grans possibilitats tant en el treball aplicat com a nivell experimental.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1991