Hàbits d’activitat física de les persones grans a Espanya i condició social*

María Dolores González Rivera

María Martín Rodríguez

José Emilio Jiménez-Beatty Navarro

Antonio Campos Izquierdo

David Del Hierro Pinés

*Correspondència: María Dolores González Rivera marilin.gonzalez@uah.es

Idioma de l’original

Citació

González Rivera, M. D., Martín Rodríguez, M., Jiménez-Beatty Navarro, J. E., Campos Izquierdo, A., & Del Hierro Pinés, D. (2010). The Physical Exercise Habits of Senior Citizens in Spain and Social Condition. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 87-98.

332Visites

Resum

La investigació persegueix comprovar les possibles desigualtats i diferències segons la condició social en la pràctica d’activitat física setmanal de les persones grans a Espanya. La metodologia quantitativa emprada ha consistit en l’aplicació d’un qüestionari estructurat a una mostra aleatòria de les persones majors de 65 anys a Espanya. Les conclusions obtingudes revelen que en aquest grup sociodemogràfic de les persones grans la condició social és, així com en d’altres grups sociodemogràfics, un factor que diferencia i produeix desigualtat. Aquestes desigualtats vénen acompanyades per una sèrie de diferències en la relació amb la pràctica d’activitat física segons la condició social, que potser configurin unes cultures esportives específiques en les persones de cada un dels grups. 

Paraules clau: activitat física, condició social, Hàbits, persones grans.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 de gener de 2008

Acceptat: 25 de juliol de 2008

Publicat: 1 de juliol de 2010