Generant diàleg: l’experiència dels tallers en el marc de “L’Esport: Diàleg universal”

Anna Vilanova-Soler

Idioma de l’original

Citació

Vilanova, A. (2004). Generating dialogue: the experience of workshops in the frame of "Sport: Universal Dialogue"*. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 107-112.

 

306Visites

Resum

L’article tracta de l’experiència viscuda en l’organització i desenvolupament dels tallers que es van dur a terme els dies 11 i 12 de juny dins el marc de “L’Esport: Diàleg universal”. L’article està estructurat en sis apartats: origen i filosofia dels tallers, estructuració i dinàmica dels tallers, organització dels tallers, desenvolupament dels tallers, conclusions i bibliografia. L’annex engloba el programa detallat dels tallers.

Paraules clau: diàleg, diversitat cultural, experiències, pau, sostenibilitat, tallers.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2004