Fisiologia del futbol: revisió bibliogràfica

Xavier Sanuy Bescós

Xavier Peirau Terés

Paco Biosca Estela

Rocío Perdrix Ecequiel

Idioma de l’original

Citació

Sanuy i Bescos, X., Peirau Terés, X., Biosca Estela, P. ,& Perdrix Ecequiel, R. (1995). Fisiología del fútbol: revisión bibliográfica. Apunts. Educación Física y Deportes, 42, 55-62.

 

424Visites

Resum

Presentem una revisió de diversos treballs en els quals es va tractar l’estudi de les demandes fisiològiques del futbol a partir de diversos indicadors. S’analitzen dos indicadors externs, la distància total recorreguda pels jugadors en un partit de futbol i la seva intensitat, i dos indicadors interns, freqüència cardíaca i nivell de lactat a la sang. A partir dels resultats trobats per diferents autors s’intenta definir quin paper juguen les diferents vies energètiques durant un partit de futbol.

Paraules clau: fisiología, freqüència cardíaca, fútbol, lactacidemia.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1995