Fiabilitat de la prova d’equilibri amb ulls tancats PEOC 5-30 en alumnes de primer cicle de l’ESO

Joan Forcades

Omar Galdón

Ariel Valenzuela

Idioma de l’original

Citació

Forcades, J., Galdón, O., & Valenzuela, A. (2001). Reliability of the eyes-shut equilibrium test PEOC 5-30 in 7th grade students. Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 60-62.

411Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser identificar el mètode més fiable de mesurament de la prova d’equilibri amb ulls tancats PEOC 5-30. Amb aquesta finalitat, es van avaluar 92 alumnes de 1er cicle de l’ESO. Durant una classe d’Educació Física els professors van explicar les característiques de l’estudi als seus alumnes, van mostrar la PEOC 5-30, i van realitzar una pràctica per parelles. En les dues setmanes següents, i amb un interval de 7 dies, els professors van aplicar la prova en dues ocasions a grups de 12 alumnes seleccionats a l’atzar. Amb l’objecte d’identificar quin tipus de mesurament era el més fiable, es va valorar la fiabilitat de 6 mesuraments. Utilitzant només els tres primers intents: el millor valor, la mitjana i la mitjana dels dos millors valors. Tenint en compte els 5 intents: el millor valor, la mitjana i la mitjana dels tres millors valors. Es van realitzar comparacions de mitjanes i es van obtenir els CCI de cada mesura. En la comparació de mitjanes no es va trobar cap diferència significativa. La mitjana dels 5 intents va resultar ser la mesura més fiable amb un CCI igual a 0,83 i 0,82 per a 1r i 2n curs respectivament. En conclusió, la PEOC 5-30 és una prova d’equilibri aplicable i fiable en alumnes de 1er cicle de l’ESO.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2001