Factors que influeixen en l’aprenentatge motor

Dr. Luis M. Ruiz

Idioma de l’original

Citació

Ruiz, L. M. (1994). Factores que influyen en el aprendizaje motor. Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 34-40.

 

471Visites

Resum

L’objecte d’aquest article és recalcar els factors d’aprenentatge que fan possible la competència motriu. En les poblacions amb necessitats educatives especials, hi ha diversos factors que influeixen en l’aprenentatge: l’heterogeneïtat dels discapacitats, la falta de pràctica motriu, la sobreprotecció de la família, l’ambient emocional, les expectatives sobre la capacitat d’ aprenentatge, el marc en què es du a terme la pràctica, etcètera.

Paraules clau: aprenentatge motriu, competència motriu, necessitats educatives especials.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994