Factors personals i socials vinculats a la pràctica fisicoesportiva des de la perspectiva del gènere

Elisa Torre Ramos

Idioma de l’original

Citació

Torre Ramos, E. (2002). Personal and social factors linked to physical-sport practice from the perspective of gender. Apunts. Educación Física y Deportes, 70, 83-89.

429Visites

Resum

L’observació del que s’esdevé en el nostre context social fa palesa que l’activitat fisicoesportiva s’està convertint en un element central de l’estil de vida de moltes persones, amb la conseqüent repercussió en l’estat de salut, però en el qual encara les dones presenten uns índexs molt baixos de participació, amb un alt percentatge d’abandonament entre les adolescents. Diferents investigacions portades a terme en l’àmbit nacional i internacional han analitzat els hàbits esportius des de la perspectiva del gènere, i han abordat no solament les variables relacionades directament amb les activitats fisicoesportives (participació fisicoesportiva, freqüència, intensitat, activitats practicades, etc.) i les característiques sociodemogràfiques, entre elles el sexe, sinó a més a més, entre aquestes variables i determinats factors personals i socials que d’alguna forma, condicionen el procés de socialització esportiva en el context femení.

Paraules clau: actituds, agents socialitzadors primaris, autoestima, gènere, hàbits esportius, motivacions.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2002