Factors explicatius de la variació quantitativa en l’orientació temporal

Carles Ventura

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Ventura Vall-llovera, C., & Roca Balasch, J. (1998). Explicative factors of the quantitative variation in temporal orientation. Apunts. Educación Física y Deportes, 53, 18-32.

399Visites

Resum

Aquest és un estudi experimental sobre factors o variables que expliquen el grau d’ajust temporal de les respostes respecte de la presentació d’un estímul. L’estudi s’ha realitzat en una situació estàndard de mesura d’orientació temporal en la qual cada subjecte havia de respondre a la presentació d’un estímul elicitador precedit d’un senyal d’alerta. El factors estudiats han estat: contigüitat, generalització, variabilitat, probabilitat, complexitat i distribució de la pràctica. La concreció d’aquests factors generals psicològics en el cas de l’orientació temporal i les dades obtingudes, confirmen la rellevància de l’anàlisi psicològica en l’explicació de la variació en el rendiment individual. Aquest treball constitueix, d’altra banda, un exemple de com procedir en la identificació dels factors o variables de l’anomena’t “camp psicològic”, per separat i en la seva interacció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1998