Experiència esportiva en un centre d’educació especial

Dolors Oliver Agüera

Maria Zapata Vila

Idioma de l’original

Citació

Oliver Agüera, D., & Zapata Vila, M. (1994). Experiencia deportiva en un centro de educación especial. Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 61-66.

404Visites

Resum

En aquest article es fa una exposició del sistema de treball interdisciplinar centrada en les activitats esportives concretes del Centre d’Educació Copes (Barcelona). S’explica com, mitjançant el desenvolupament d’una activitat nova, es pot arribar a motivar l’alumnat, acostar-lo a la pràctica esportiva normalitzada i donar-li uns patrons d’actuació. En primer lloc, es donen unes pautes que emmarquen l’escola, l’alumnat, la metodologia del centre i l’enfocament que es dóna a àrea d’Educació física, per a després exposar la Setmana Cultural Esportiva duta a terme en el centre.

Paraules clau: adaptació, constructivisme, deporte, esport, interdisciplinarietat, normalització.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994