Exercicis per a l’entrenament de la musculatura flexora del tronc en el medi aquàtic

Juan Carlos Colado Sanchez

Salvador Llana

Idioma de l’original

Citació

Colado Sánchez, J. C., & Llana Belloch, S. (2003). Training exercises for the flexory muscles of th body in an aquatic environment. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 86-100.

497Visites

Resum

Pel que fa a l’exercitació abdominal en el medi terrestre s’han realitzat estudis múltiples que han avaluat diversos aspectes. Malgrat això, s’ha de ressaltar que fins avui son escasses les publicacions que s’han centrat en aprofundir de manera qualitativa i/o quantitativa en l’exercitació abdominal en el medi aquàtic.
A partir d’un estudi bidimensional de fotogrametria i vídeo s’ha realitzat un anàlisi cinemàtica de 12 exercicis aquàtics de flexió de tronc que involucren la musculatura abdominal. L’estudi està en les seves fases preliminars, motiu per al qual es va dur a terme amb únic subjecte. El model antropomètric utilitzat per a l’anàlisi cinemàtica va consistir en un model alàmbric de tres segments: cuixa, pelvis i zona lumbar. Aquests tres segments determinen els dos angles d’interès: angle dels malucs i angle lumbar.
Els resultats obtinguts han corroborat l’eficàcia i seguretat de la majoria dels moviments proposats. Amb les dades que aporta aquest estudi s’obren noves possibilitats d’actuació per als diversos àmbits de pràctica física saludable en el medi aquàtic, oferint a més a més, una alternativa teòrica i pràctica a la típica idea de “sortir-se de la piscina” per a realitzar aquests exercicis.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003