Evolució històrica, tàctica i estructural del sistema de joc defensiu 5:1 en handbol

José Julio Espina Agulló

José Antonio Pérez Turpin

Roberto Cejuela Anta

*Correspondència: José Julio Espina Agulló jj.espina@ua.es

Idioma de l’original

Citació

Espina Agulló, JJ, Pérez Turpin, JA, & Cejuela Anta, R. (2012). Historical, Tactical and Structural Evolution of the 5-1 Defensive System in Handball. Apunts. Educación Física y Deportes, 110, 11-18. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/4).110.01

518Visites

Resum

El present article té com a objecte establir les pautes evolutives que des dels punts de vista físic, tècnic, tàctic i antropomètric ha tingut el sistema de joc defensiu 5:1 en handbol. El fet que aquesta construcció ofereixi fins a quatre possibilitats dins la seva mateixa estructura (5:1 posicional, 5:1 flotació, 5+1 mixt, defensa índia) atorga l’oportunitat de fer-ne un estudi detallat. D’altra banda, la universal utilització del seu esquema, tant en les categories de l’esport base com en les pròpies de l’alt rendiment, fa que la seva evolució sigui constant. Hem intentat cercar-ne els orígens així com l’evolució de les quatre variables per, en les conclusions, determinar els avantatges i inconvenients de cadascuna.

Paraules clau: evolució i tàctica, Handbol, orígens, sistema de joc defensiu.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 de decembre de 2011

Acceptat: 24 d'abril de 2012

Publicat: 1 d'octubre de 2012