Evolució del temps de reacció: Què evoluciona, ¿el subjecte o la relació?

Josep Roca

Manuel de Gracia

Manuel Martínez Marín

Idioma de l’original

Citació

Roca, J., de Gracia, M., & Martinez, M. (1988). Evolución del tiempo de reacción: Qué evoluciona, ¿el sujeto o la reacción?. Apunts. Educación Física y Deportes, 13, 63-71.

325Visites

Resum

En aquest article es presenten en primer lloc els Temps de Reacció (TR) d’edats compreses entre 5 i 20 anys. Es constata la progressiva reducció dels TR de forma paral.lela al creixement flisic. Aquesta observació es complementa amb nous registres del TR després d’haver ensenyat als subjectes la manera d’interactuar amb els elements de situació de mesura. Tanmateix observem els efectes d’aquest ensenyament en dones inicialment lentes. Els resultats mostren que amb aquest ensenyament millora “dramàticament” la velocitat de reacció en nens i dones. Això serveix per afirmar l’autonomia dels processos d’interacció psicológica respecte del creixement i d’altres variables orgàniques.

Paraules clau: edat, evolució, sexe, temps de reacció.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1988