Estudi sobre el procés d’implantació i seguiment de les competències bàsiques als centres educatius d’educació secundària de la ciutat de Burgos

David Hortigüela Alcalá

Idioma de l’original

218Visites

Resum

L’objecte d’estudi d’aquesta tesi doctoral se centra en: 1. Analitzar la percepció dels equips directius sobre els processos implantació de les competències bàsiques (CCBB) als centres educatius a l’educació secundària; 2. Analitzar la percepció sobre els docents d’educació física (EF) en la incorporació i tractament de les CCBB com a element metodològic i avaluatiu a l’aula; 3. Comprovació del treball que es realitza sobre les CCBB per part del professorat d’EF en un centre d’educació secundària.

Paraules clau: competències bàsiques, equips directius docents educació física, percepció docent.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2017

Data de lectura: 18 de decembre de 2014