Estudi sobre el procés d’implantació i seguiment de les competències bàsiques als centres educatius d’educació secundària de la ciutat de Burgos

David Hortigüela-Alcalá

Idioma de l’original

287Visites

Resum

L’objecte d’estudi d’aquesta tesi doctoral se centra en: 1. Analitzar la percepció dels equips directius sobre els processos implantació de les competències bàsiques (CCBB) als centres educatius a l’educació secundària; 2. Analitzar la percepció sobre els docents d’educació física (EF) en la incorporació i tractament de les CCBB com a element metodològic i avaluatiu a l’aula; 3. Comprovació del treball que es realitza sobre les CCBB per part del professorat d’EF en un centre d’educació secundària.

Paraules clau: competències bàsiques, equips directius docents educació física, percepció docent.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2017

Data de lectura: 18 de decembre de 2014