Estudi observacional de les situacions de fora de joc en l’Eurocopa d’Anglaterra 96

José Pino Ortega

Jesús Cimarro Urbano

Narcís Gusi

Idioma de l’original

Citació

Pino Ortega, J., Cimarro Urbano, J., & Gusi Fuentes, N. (1998). Obersvational study of offside situations in the Eurocoup of England 96. Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 36-42.

371Visites

Resum

Degut a la importància que actualment té el fora de joc (entès com a mitjà tàctic defensiu) i l’alta freqüència d’utilització en els equips d’élite, hem dut a la pràctica un estudi descriptiu d’aquest tipus de situacions durant la celebració del Campionat d’Europa de Seleccions Nacionals de 1996 jugat a Anglaterra. A través de la gravació i visualització posterior de les imatges dels partits, vam aconseguir detectar una sèrie d’errors, a nivell defensiu, en la realització del fora de joc que poden ser importants indicadors per al treball d’aquest mitjà tàctic. El primer pas de la investigació va consistir a la creació d’una plantilla d’observació on es reflectien tots aquells aspectes de les conductes motrius que preteníem observar. A partir de la determinació d’aquesta sèrie de variables d’estudi i la categorització corresponent, vam extraure abundant informació referent al fora de joc que ratificava la nostra hipòtesi que es cometien massa i importants errors en la seva realització. A través d’aquest estudi, a més de ratificar aquest aspecte hem pogut estructurar convenientment el treball d’aquest contingut, la qual cosa pot servir d’orientació, alhora que faciliti la tasca d’entrenadors i jugadors. Mitjançant aquest mètode, basat en l’observació de material audiovisual a càmara lenta, s’han pogut extraure una sèrie de conclusions fonamentals per entendre i escometre aquest contin-gut de treball.

Paraules clau: actuació defensiva, fora de joc, fútbol, metodologia d'anàlisi.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998