Estudi exploratori per a l’establiment d’un pla de competició en taekwondistes d’alt nivell

Francisco Zas Couce

Josep Font

Idioma de l’original

Citació

Zas Couce, F., & Font Cercós, J. (1995). Estudio exploratorio para el establecimiento de un plan de competición en taekwondistas de alto nivel. Apunts. Educación Física y Deportes, 39, 57-64.

 

477Visites

Resum

L’objectiu del treball consisteix a establir quins són els moments pre-competitius d’un taekwondista d’alt nivell susceptibles de ser avaluats com a més estressants. Amb aquest objectiu es va procedir sobre una mostra de 22 taekwondistes d’elit, demandant els seus nivells d’activació percebuts durant 19 situacions pre-competitives específiques per al seu esport. També es varen avaluar els nivells de tret d’ansietat competitiva. D’aquesta manera s’aconsegueix descriure quina és l’evolució de l’activació mitjana del grup a mesura que s’apropa la situació de rendiment (competició). Els resultats aporten informació en relació amb establir un pla de competició bàsic per al taekwondo que en posteriors fases (individualització) permeti millorar l’afrontament de les situacions pre-competitives. La relació entre els nivells d’activació percebuts i el tret d’ ansietat competitiva no va ser la mateixa per als dos sexes, cosa que permet apuntar que determinades situacions precompetitives siguin avaluades com a estressants de maneres diferents per als homes i per a les dones. Això indicaria, en general, una prioritat diferent per a cada sexe, respecte a desenvolupar recursos específics d’afrontament mitjançant el disseny i entrenament d’un pla de competició.

Paraules clau: afrontament, arousal, entrenament psicològic, pla de competició, taekwondo.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1995