Estudi etnogràfic sobre el nivell de cooperació en un equip de bàsquet infantil

Joan Arumí Prat

Montserrat Martín Horcajo

*Correspondència: Joan Arumí Prat joan.arumi@uvic.cat

Idioma de l’original

Citació

Arumí Prat, J., & MartÍn Horcajo, M. (2016). Ethnographic Study of the Level of Cooperation in a Children’s Basketball Team. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 53-60. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.06

514Visites

Resum

El repte d’aquest estudi etnogràfic és mostrar el nivell de cooperació que es va anar creant en un equip de bàsquet masculí al llarg d’una temporada competitiva. En l’article es descriu com s’ha estudiat la cooperació des de la psicologia esportiva per després, des d’un paradigma constructivista, estudiar-la com un procés de comunicació que es va construint a través de la interacció entre els membres de l’equip. Per analitzar aquest procés de comunicació es parteix d’un perfil d’entrenador que vol promoure la cooperació i amb aquest objectiu  utilitza tècniques d’aprenentatge cooperatiu per tal que els seus esportistes participin en les xerrades prepartit, de la mitja part i postpartit. Amb les dades obtingudes de la gravació de veu de les xerrades es realitza una categorització de les intervencions dels membres de l’equip i els resultats mostren que al llarg de la temporada la responsabilitat i l’avaluació de l’equip augmenten i disminueixen les habilitats socials negatives. L’estudi es planteja un segon repte que és mostrar el procés comunicatiu que hi va haver a l’equip i, per aquest motiu, s’escull representar les dades a través de l’escriptura de narratives. La cooperació és un procés dinàmic, maduratiu, contextual i complex, i representar els resultats en format narratiu permet mostrar el procés de construcció.

Paraules clau: bàsquet, competició, cooperació, entrenadors, etnografía.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 de gener de 2015

Acceptat: 28 d'octubre de 2015

Publicat: 1 de gener de 2016