Estudi de l’estructura temporal del combat de judo

Josep Lluís Castarlenas

Antoni Planas Anzano

Idioma de l’original

Citació

Castanerlas, J. L., & Planas, A. (1997). Study of temporal structure in judo contest. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 32-39.

393Visites

Resum

El present treball pretén ser una aportació al món de l’entrenament del judo, ja que com que descobrim alguns aspectes de l’estructura temporal dels combats, es podran tenir orientacions més clares en el moment d’organitzar i planificar els entrenaments. Per això, hem realitzat un estudi de 144 combats de diferents fases de la competició i diferents pesos del campionat del món que va tenir lloc a Barcelona el1991 i a partir d’aquests, hem elaborat un treball estadístic tenint el temps com a element clau d’estudi.

Paraules clau: estadística, judo, rendiment esportiu, temps.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997